Zakończył się remont budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Grabowie nad Prosną, zmieniając jego dotychczasowy wygląd w „Szatnię na medal”. Miasto i Gmina Grabów nad Prosną otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Inwestycja kosztowała 100 tysięcy złotych, z czego połowa tej sumy to przyznane wsparcie finansowe. W ramach zadania przeprowadzono remont istniejących szatni i toalet dla gospodarzy i gości. Dodatkowo zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na sanitariaty z prysznicami. W ramach przeprowadzonych prac zostało również zakupione wyposażenie do szatni, nawiązujące kolorystyką do insygniów samorządowych: herbu i flagi Grabowa nad Prosną.

“Szatnia na medal” to program, w którym jednostki samorządu terytorialnego z województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację działań własnych w dziedzinie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej. W tym roku odbyła się już piąta edycja tego programu. Dofinansowanie jest przyznawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a głównym celem tego programu jest poprawa warunków szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych. UG

Ogłoszenia
J3M