Wiele badań wskazuje na to, że w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju problemy rozwojowe i psychiczne. Aby sobie z nimi poradzić, konieczne są często specjalistyczne usługi opiekuńcze. W gminie Ostrzeszów prowadzi je m.in. kaliska Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Powstała w roku 2008 z inicjatywy rodziców dzieci z autyzmem, a już rok później zyskała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja ma kilka oddziałów w południowej Wielkopolsce. Jeden z nich funkcjonuje w Ostrzeszowie. Od kilku lat priorytetem są specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Są to specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, jakimikolwiek rozwojowymi, a więc też dla dzieci bez orzeczeń o niepełnosprawności. To jest bardzo ważna informacja dla rodziców – wyjaśnia Marta Sławińska, kierownik ostrzeszowskiego oddziału fundacji. Często rodzice myślą, że fundacje działają tylko na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Niekoniecznie. Są to dzieci z wszelkimi zaburzeniami rozwojowymi, a więc logopedycznymi, psychologicznymi, pedagogicznymi, a nawet związanymi z wyizolowaniem społecznym, z czym mamy do czynienia w czasie pandemii.

Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę. Zaniepokojony rodzic może na wstępie zgłosić się na bezpłatne konsultacje, których udziela Fundacja „Nowa nadzieja”. Jeżeli podejrzenia dotyczące wystąpienia zaburzeń się potwierdzą, należy udać się do ośrodka pomocy społecznej, pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek, a następnie odwiedzić psychiatrę bądź neurologa, który wydaje opinię wraz z zaleceniami określającymi rodzaj i obszar specjalistycznych usług opiekuńczych.

Są to zajęcia realizowane w sytuacji, kiedy inne placówki z różnych przyczyn nie mogą tych zajęć zapewnić albo nie mogą ich zapewnić w takim wymiarze godzin, jaki byłby dziecku potrzebny – podkreśla M. Sławińska. –Przykładowo, mamy w przedszkolu godzinę zajęć logopedycznych, a dziecko wymaga czterech w tygodniu. Możemy więc wnioskować o pozostałe trzy godziny w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Kwota odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze zostaje wyliczona po wywiadzie środowiskowym i analizie dochodów danej rodziny, czym zajmuje się pomoc społeczna. Z reguły koszt po stronie rodzica jest niewielki, często zerowy. Dofinansowania przyznaje Urząd Wojewódzki, a Fundacja „Nowa nadzieja” jest jednym z podmiotów, gdzie można udać się po fachowe wsparcie.

– Rodzic może się ubiegać o jakiekolwiek zajęcia terapeutyczne – przekonuje Sławińska. – Mogą to być zajęcia logopedyczne, psychologiczne, treningu umiejętności społecznych czy uzależnień cyfrowych, bo też je prowadzimy. Można się ubiegać o wszystko, co jest potrzebne.

Ostrzeszowska siedziba Fundacji „Nowa nadzieja” mieści się na ul. Zamkowej w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 3. Wszelkie szczegóły znaleźć można na stronie internetowej organizacji.

Ogłoszenia
J3M