Bożena Idzikowska – sołtys Książenic została wyróżniona odznaką honorową,,Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Odznaczenie wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, podczas uroczystości związanych z VII Pielgrzymką Sołtysów Kalisz – Stawiszyn.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Odznaka przyznawana jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Nagradza się nią osoby, które swoim zaangażowaniem oraz pracą na rzecz lokalnych społeczności w szczególny sposób przyczyniają się do ich rozwoju i integracji. Z wnioskiem o przyznanie odznaczenia wystąpił burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak. – Determinacja, ogrom pracy i zaangażowanie sołtys Bożeny Idzikowskiej nie tylko w sferze społecznej zasługują na docenienie i uhonorowanie – podkreślał we wniosku Burmistrz M. Ptak. – Dzięki swojemu oddaniu pracy społecznej sołtys zyskała powszechny szacunek w środowisku lokalnym – uzasadniał, wymieniając pracę B. Idzikowskiej m.in. w zarządzie Gminnej Spółki Wodnej, czy w Kole Gospodyń Wiejskich w Książenicach, a także szereg zrealizowanych na przestrzeni kilkunastu lat działań w sołectwie (B. Idzikowska jest sołtysem Książenic od 2007 roku).

Sołtys Książenic jako jedyna w powiecie ostrzeszowskim została wyróżniona w tym roku odznaką honorową,,Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. UMiG

Ogłoszenia
J3M