Sołectwo Chlewo, jako jedyne z powiatu ostrzeszowskiego, zostało nagrodzone w konkursie Aktywna Wieś Wielkopolska. Gala podsumowująca konkurs odbyła się w niedzielę, 14 listopada, w hali sportowej w Łęce Opatowskiej w powiecie kępińskim.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Organizatorem gali „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi” był Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Gminą Łęka Opatowska. Podczas uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników V edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska realizowanego w ramach regionalnego programu samorządowego Wielkopolska Odnowa Wsi, finansowanego z budżetu województwa wielkopolskiego. Uroczystość była okazją do podziękowania za dotychczasowy wkład pracy w odnowę wsi i uhonorowania tych najaktywniejszych sołectw z terenu południowej Wielkopolski.

Nagrodę z rąk wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego odbierał w imieniu sołectwa prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlewie Marek Krawczyk oraz burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymilian Ptak. W nagrodę sołectwo otrzymało 4 tysiące złotych. UMiG

Ogłoszenia
J3M