Mieszkańcy Skrzynek mogą cieszyć się nowo powstałym amfiteatrem, który został usytuowany na placu przy świetlicy wiejskiej. Obiekt o konstrukcji drewnianej, ze spadzistym dachem, na podmurówce z cegły klinkierowej, nawiązuje formą do architektury na terenie sołectwa.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Miasto i Gmina Grabów nad Prosną otrzymało z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
Koszt realizacji inwestycji to 72 401,30 zł, z czego 30 000 zł stanowi dotacja, a 3 090 zł to praca własna mieszkańców.
źródło: http://www.grabownadprosna.com.pl/
Ogłoszenia
J3M