Jednym z najbardziej rozgrzewających opinię publiczną tematów w ostatnim czasie jest bez wątpienia sytuacja finansowa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Kilka dni temu do sprawy po raz kolejny odniosła się poseł Katarzyna Sójka, we wtorek na jej internetowy wpis zareagowali radni powiatowi.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

W komentarzu pod wpisem posłanki pojawiły się obszerne wyjaśnienia radnych. Oto ich treść:

Szanowna Pani Poseł,

w związku z opublikowanymi przez Panią sugestiami dotyczącymi OCZ sp. z o.o. jako Radni Rady Powiatu w Ostrzeszowie czujemy się w obowiązku do odniesienia do części poruszonych przez Panią spraw.

Po pierwsze – wezwanie do złożenia deklaracji, jak to Pani Poseł napisała „jasnej propozycji strategii działań” przez pana Prezesa, jest dla nas radnych Rady Powiatu nie do zaakceptowania, gdyż w swojej istocie może się sprowadzać głównie do likwidacji oddziału położniczego i przekształceniu oddziału chirurgicznego w chirurgię jednego dnia. Jak zaś gremialnie stwierdziliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji w dn. 26.01.2023 r. jest to ostateczność, a nie punkt wyjścia. Radni Powiatu bardzo chcieliby złożyć deklaracje, co do „jasnych strategii”, niestety przede wszystkim brak przewidywalności, co do sposobu i zakresu finansowania polskiej służby zdrowia uniemożliwia nam powyższe.

Po drugie – dla Powiatu Ostrzeszowskiego 1,5 mln to nie „zaledwie”, a „aż 1,5 mln”. Na tę chwilę, takie są możliwości finansowe budżetu powiatu ostrzeszowskiego.

Po trzecie – jesteśmy bardzo wdzięczni lokalnym samorządom za chęć wsparcia zakupu rentgena. Jak się okazuje, zawsze możemy liczyć na naszych przyjaciół – samorządowców, oczywiście na dzisiaj są to deklaracje wójtów/burmistrzów, w gestii zaś Radnych Rad Gmin leży ostateczna decyzja w ww. sprawie, ale mamy nadzieję, że w tej kwestii nic się już nie zmieni. Szkoda, że jest to jedyna realna pomoc, na jaką możemy liczyć.

W tym miejscu podkreślamy, iż Powiat nie posiada żadnej (!) nadwyżki budżetowej, a spodziewana kwota wynikająca z bilansu ubiegłorocznego budżetu to kwota poniżej 4 mln zł, niestety w żaden sposób nie może być przekazana w całości na wsparcie OCZ z przyczyn związanych z brakiem bilansowania się tegorocznego budżetu. Wskazać trzeba, że chociażby, do sfinansowania do końca roku zadań oświatowych w budżecie powiatu brakuje ok. 4 mln zł.

Po czwarte – środki otrzymane z NFZ za tzw. nadwykonania, to nie „darowane” pieniądze, tylko kwoty za wykonane, określone świadczenia.Pokazuje to jednocześnie absurd, jaki wynika z samego faktu nadwykonań, który możliwy jest tylko ze względu na niedoszacowanie procedur i ich zbyt niskie kontraktowanie na każdym szczeblu, które doprowadziło w ostatnich latach do gigantycznych kolejek do specjalistów.

Reasumując – luka w centralnym finansowaniu powiatowej służby zdrowia jest widoczna nie tylko w powiecie ostrzeszowskim, z tym problemem borykają się niemal wszystkie placówki lecznicze, także te bezpośrednio podlegające Ministrowi Zdrowia.

A należy przypomnieć, iż oprócz szpitala Powiat dźwiga na swoich barkach między innymi:

  • oświatę na poziomie szkół średnich, do której musi dopłacać w związku z niewystarczającą subwencją oświatową;
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który wciąż wymaga dodatkowych remontów;
  • trzy Domy Pomocy Społecznej, do których utrzymania dokłada z własnych środków;
  • Dom Dziecka.

Ponadto Powiat, aby móc wykorzystać środki zewnętrzne, musi posiadać wkład własny (to remont dróg w ramach Polskiego Ładu i Polskiego Ładu PGR, infrastruktura DPS w ramach tego samego programu, drogi i chodniki w ramach 50% dofinansowania z funduszy wojewody).

Chcemy podkreślić, że składka zdrowotna rozdysponowywana jest centralnie, nie trafia bezpośrednio do powiatu, lecz w całości przekazywana jest do NFZ i choćby z tego względu, to przede wszystkim Państwo, powinno tak prowadzić politykę zdrowotną, aby nie doprowadzać do zaistniałej sytuacji, która dotyczy nie tylko szpitala w Ostrzeszowie, ale jak powszechnie wiadomo, stanowi problem krajowy. Wszechobecna drożyzna i bardzo wysoka inflacja jeszcze bardziej pogarsza sytuację finansową powiatu.

Chcemy również podkreślić, że jesteśmy zawiedzeni niepozyskaniem, tak bardzo potrzebnych na inwestycje, środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które jednocześnie zostały przekazane innym szpitalom w naszym rejonie jak chociażby w Ostrowie Wlkp. czy w Krotoszynie.

Zapewniamy Panią Poseł, że Powiat jak i Zarząd OCZ złożył kolejne wnioski o wsparcie, zarówno do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, jak i Wojewody Wielkopolskiego. Obecnie w trakcie procedowania są:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: wniosek w ramach programu WRPO dotyczący pracowni endoskopowej,
  • Urząd Wojewody Wielkopolskiego: wniosek w sprawie karetki systemowej dla OCZ, agregaty prądotwórcze dla OCZ.

Szanowna Pani Poseł, podkreślamy, iż zawsze jesteśmy otwarci i oczekujemy rzeczowej rozmowy ze wszystkimi, którzy są w stanie i mają szczerą chęć pomocy w tej trudnej sytuacji, w jakiej nadal znajduje się ostrzeszowski szpital. Jako radni, zawsze jesteśmy gotowi na dialog i propozycje ze strony Pani Poseł w sprawie wsparcia OCZ. Proponujemy jednak przenieść debatę w tej sprawie na salę ze stołem, niż rozprawiać o tym za pomocą mediów społecznościowych.

Z wyrazami szacunku

radni Rady Powiatu:
Tomasz Maciejewski Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Grzyb
Stefan Hebisz
Joanna Krzyżańska-Hyłka
Ewa Kubiak
Adam Mickiewicz
Jerzy Mucha
Marianna Powązka
Krystyna Sikora
Arkadiusz Suchanecki
Ignacy Śmiatacz
Dariusz Świtoń
Zofia Witkowska

 

Ogłoszenia
J3M