Rada Powiatu poszła w ślady Rady Miejskiej i wyraziła zgodę na to, by trzy ulice na terenie Ostrzeszowa, którymi dotąd zarządzały władze miasta w najbliższym czasie zaliczone zostały do dróg powiatowych. W zamian, trzy ulice mające obecnie status powiatowych przejdą w ręce samorządu miejskiego.

Ogłoszenia
Instal Grunt

 Zgodnie z podjętymi uchwałami, status dróg gminnych tracą ulice: Jana Pawła II (na odcinku 1.300 metrów, od ul. Tadeusza Kościuszki do ronda im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Cicha (na odcinku 600 metrów, od Alei Wojska Polskiego do ronda im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz Hetmańska (na odcinku 495 metrów, od ul. Wrocławskiej do ul. Grunwaldzkiej). W zamian gmina przejmie od powiatu: ul. Piastowską (na odcinku 690 metrów, od ulicy Gorgolewskiego do Alei Wojska Polskiego), ul. Zamkową (na odcinku 1270 metrów, od ul. Armii Krajowej do Alei Wojska Polskiego) oraz ul. Powstańców Wielkopolskich (na odcinku 260 metrów, od ul. Sienkiewicza do ronda im. Żołnierzy Wyklętych).

Saldo tej wymiany jest prawie zerowe, różni się kilkudziesięcioma metrami – przekonywał starosta Lech Janicki.Idea była taka, aby w stosunku do tego, co jest naliczane w ramach subwencji drogowej, która już się tak nie nazywa, ale wchodzi jako składnik w subwencję ogólną, było prawie status quo.

Zdaniem starosty efektem wymiany będzie uporządkowanie układu komunikacyjnego w granicach Ostrzeszowa.

Dając samorządowi miasta i gminy władztwo nad drogami, które biegną przez centrum dodał.To są naprawdę jedne z najważniejszych dróg, jeżeli chodzi o centralne arterie komunikacyjne Ostrzeszowa. Zamkowa, Piastowska, Powstańców.

Podejmując taką decyzję, brano także pod uwagę zasady zimowego utrzymania dróg podlegających poszczególnym zarządcom.

Jako samorząd powiatowy mamy nieco inne standardy utrzymania dróg – kontynuował starosta. To są typowo ulice miejskie, które powinny być, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, czasem niekoniecznie z przepisami, które w roku 1999 nam zafundowano, drogami gminnymi.

Jak już wcześniej informowaliśmy, jednym z głównych powodów transakcji jest także zbliżające się wprowadzenie w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Wszystkie znajdujące się w niej ulice będą podlegały jednemu zarządcy, co pozwoli uniknąć komplikacji związanych z rozliczeniami. L. Janicki uważa ponadto, że racjonalnym posunięcie jest też przejęcie przez powiat ulic Jana Pawła II i Cichej. Wspólnie łączą bowiem drogi wojewódzkie nr 449 i 444 oraz drogę krajową nr 11.

Jest to taki kolejny bajpas, który pełni podobną funkcję jak ulice Łąkowa i Leśna – uważa Janicki.Logika systemu komunikacyjnego po tej zamianie na pewno będzie miała miejsce.

W tym kontekście starosta poinformował o kolejnych wspólnych planach gminy i powiatu. Jak powiedział, oba samorządy wspólnymi siłami zamierzają zmodernizować ulice Grunwaldzką i Hetmańską, tworzące jeden ciąg łączący drogi wojewódzkie 444 i 449. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M