28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad było przyjęcie budżetu na 2024 rok. „Za” głosowało 11 radnych, 2 było przeciw.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości ponad 48 milionów złotych i wydatki w wysokości ponad 50 milionów złotych, z czego na inwestycje ma zostać przeznaczonych ponad 10 milionów złotych.

Najważniejsze zadania na nowy rok:

 • Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Grabów nad Prosną, Bobrowniki, Marszałki, Chlewo, Giżyce, Siekierzyn, Dębicze, Książenice, Grabów Wójtostwo, Palaty, Bukownica, Skrzynki.
 • Nowe place zabaw w Książenicach, Kopciu i przy SP im. UNICEF w Grabowie nad Prosną.
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
 • Ważne są remonty sal wiejskich, dlatego planowane jest dalsze pozyskiwanie środków w tym zakresie z Urzędu Marszałkowskiego.
 • Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED.
 • Na fundusz sołecki przeznaczone zostanie ponad 0,5 mln zł.
 • Kontynuacja programu dotacji do wymiany pieców dla mieszkańców.
 • Powstanie tężni solankowej w Parku Miejskim w Grabowie nad Prosną.
 • Nadal będzie funkcjonować strefa płatnego parkowania z darmową godziną.
 • Dofinansowanie do klubów sportowych i wsparcie dla organizacji pozarządowych na działalność kulturalną.
 • Planowane jest także wiele imprez kulturalnych. UMiG
Ogłoszenia