Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie złożył ofertę w ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej konkursie ofert pn. „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Priorytetu II Integracja i aktywność społeczna.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem,  spośród ponad 800 oferentów wyłonionych zostało 115 podmiotów zakwalifikowanych do dofinansowania, w tym Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie. Na realizację projektu pn. „Adaptacja i aktywizacja obywateli Ukrainy na terenie powiatu ostrzeszowskiego” Powiatowy Urząd Pracy otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 196 740 zł.

Projekt będzie realizowany we współpracy z samorządami gminy Kobyla Góra oraz miasta i gminy Grabów nad Prosną, po podpisaniu umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Planowany okres realizacji projektu: od sierpnia 2022 do grudnia 2023 roku.

2 czerwca w PUP Ostrzeszów odbyło się pierwsze spotkanie robocze z przedstawicielami gmin w celu ustalenia dalszej strategii działania.

źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M