Rysuje się szansa na to, że już wkrótce ulica Łąkowa w Ostrzeszowie stanie się bardziej bezpieczna niż dotychczas. Jak poinformował starosta Lech Janicki, modernizacja przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu nr 5 znalazła się na rządowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania sięgającego 80%.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Znaczenie tej inwestycji jeszcze wzrosło wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach: Kościuszki, Sportowej, Łąkowej i Daszyńskiego, wprowadzającą ograniczenie wjazdu w ulicę Sportową pojazdów o masie powyżej 7 ton. W konsekwencji doprowadziło to do wzrostu natężenia ruchu na ulicy Łąkowej, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 449.

Ruch na drodze wojewódzkiej 449, według badań z 2015 roku, wyniósł dla miasta Ostrzeszowa 8.426 pojazdów na dobę – mówił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Andrzej Manikowski. Nasilenie to wzrosło w latach 2010-2015 o 6%. Patrząc analogicznie, gdyby o te 6% wzrosło w następnym pięcioleciu, to mamy już ponad 9 tysięcy pojazdów na dobę przejeżdżających przez Ostrzeszów. Rozumiem oczywiście mieszkańców ulicy Sportowej, ale teraz cały transport idzie przez ulicę Daszyńskiego, o jeszcze gęstszej i starej zabudowie, no i Łąkową, gdzie jest szkoła podstawowa i sprawia to niebezpieczeństwo.

Sytuację poprawić ma inwestycja, którą z pomocą środków z budżetu państwa zamierza zrealizować powiat.

Tam będą wyniesione i na pewno oznakowane aktywną sygnalizacją przejścia dla pieszych przy przedszkolu i przy szkole – zapowiedział starosta. To musi być ulica, na której ruch musi być bardzo spowolniony. Tam naprawdę szybciej niż 40km/h nie powinno się jeździć. Te wyniesienia będą też tak pomyślane, aby nie było protestów mieszkańców odnośnie głośnych uderzeń powodowanych przez ciężkie samochody.

Przy okazji powrócił też temat obwodnicy Ostrzeszowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449. Z pewnością byłby to najbardziej skuteczny sposób na ograniczenie ruchu w mieście.

Najlepiej by było drogę 449 poprowadzić za „cłem” w kierunku Pustkowia aż do drogi nr 11, przeciąć ją, pójść w kierunku Olszyny, pomiędzy „Głodnym źródełkiem”, może nawet do skrzyżowania w Olszynie, pójść w kierunku Mostek i później na Perzów, gdzie jest droga powiatowa. Ja bym chętnie tę drogę poświęcił na te cele deklarował L. Janicki. – To jest duży projekt, ale myślę, że jakimiś etapami przez najbliższe 5-10 lat może udałoby się go zrealizować.

Wymagałoby to jednak skuteczniejszych niż dotąd nacisków na władze wojewódzkie. Póki co będzie zatem musiała wystarczyć modernizacja przejść dla pieszych w najbardziej newralgicznych punktach ulicy Łąkowej. ŁŚ

Ogłoszenia