Blisko 31 mln 500 tys. po stronie dochodów, 30 mln 666 tys. po stronie wydatków – to najważniejsze założenia projektu uchwały budżetowej gminy Kraszewice na rok 2023. Jakie inwestycje zaplanowano? 

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

M.in. dalszą modernizację sieci wodociągowej i wymianę rur azbestowych na PCV na ul. Kwiatowej w Kraszewicach, Rencie wraz z wykonaniem przyłączenia Mącznik do sieci wodociągowej, rozbudowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w Kuźnicy Grabowskiej i uzbrojenie w media gminnych działek budowlanych, budowę zupełnie nowego odwiertu i ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej w celu poprawy ilości i jakości wody.

W projekcie budżetu przewidziano również gruntowną przebudowę ul. Leśnej w Kraszewicach wraz z jej przedłużeniem do posesji, przebudowę łącznika w Kuźnicy Grabowskiej przy pomniku, budowę drogi asfaltowej w Kraszewicach przy Dziennym Domu Senior+ do Agronomówki i Rencie przy sali OSP, a także gruntowną przebudowę drogi Renta-Mączniki (od drogi powiatowej w Rencie do drogi wojewódzkiej w Mącznikach) wraz z jej poszerzeniem.

Planuje się również budowę wyniesionych przejść dla pieszych lub progów zwalniających w Jaźwinach, modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszewicach i znaczącą poprawę jego dostępności dla pacjentów i interesantów Urzędu, adaptację pomieszczeń na utworzenie w Kraszewicach Posterunku Policji, zakończenie remontu i utworzenie w byłej szkole w Głuszynie Klubu Senior+, kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z dodatkowym doświetleniem ul. Leśnej w Kraszewicach, modernizację szatni na stadionie sportowym w Kraszewicach i montaż instalacji fotowoltaicznych na gminnych obiektach użyteczności publicznej.

Jest to budżet trudny, ale realny – podsumowuje wójt Konrad Kuświk. – Żyjemy w dynamicznych, nieprzewidywalnych i niestabilnych czasach. Wciąż odczuwane są skutki pandemii COVID-19. Wybuch wojny w Ukrainie przyczynił się do rosnącej inflacji, gwałtownego wzrostu cen energii i paliw. Staraliśmy się więc optymalizować koszty i szukać oszczędności. Jednak ograniczenia nie dotyczą planowanych inwestycji, które mają dalej poprawiać infrastrukturę i rozwijać gminę.

Ostateczną decyzję w sprawie budżetu podejmą oczywiście radni, włodarz Kraszewic zapewnia jednak, że lista zaplanowanych inwestycji nie jest jeszcze zamknięta. Będzie się ona powiększać wraz z pojawiającymi się środkami zewnętrznymi, o które aplikować zamierza Urząd. RED

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
Compre