Zmiany w parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie. Wieloletni proboszcz ks. Adam Kosmała, decyzją biskupa, został nowym proboszczem parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Ks. Adam Kosmała święcenia kapłańskie otrzymał dnia 20 maja 1988 r. w Poznaniu. Od tego czasu pełnił posługę wikariuszowską m. in. w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie. Był także kapelanem szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Od 1 lipca 1997 r. proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kotłowie.

Dekretem z dnia 5 maja mianowany został proboszczem parafii Konkatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Zastąpi zmarłego w kwietniu ks. kanonika Krzysztofa Nojmana. Jak poinformowała Diecezja Kaliska, wprowadzenie na urząd proboszcza nastąpić ma 29 maja.

fot. https://konkatedra-ostrowwlkp.pl

Ogłoszenia
J3M