Szanowni Państwo,

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

za nami pierwsza połowa IX kadencji Parlamentu Europejskiego, w trakcie której miałam zaszczyt, dzięki olbrzymiemu mandatowi zaufania powierzonemu mi przez Wielkopolanki i Wielkopolan, reprezentować Polskę jako eurodeputowana w Parlamencie Europejskim (PE). 

  Na półmetku każdej kadencji odbywają się nowe wybory prezydium władz PE. Dzięki głosom koleżanek i kolegów europosłów, uzyskałam reelekcję na stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie móc reprezentować Polskę na tak zaszczytnym stanowisku.

Obszar moich kompetencji obejmuje kwestie zdrowia, równości płci i różnorodności, polityki informacyjnej oraz polityki sąsiedztwa. Piastuję również funkcję koordynatorki Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka. 

Należę do Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w skład której wchodzi polska delegacja PO i PSL. EPL jest największą grupą w Parlamencie Europejskim, która zrzesza centroprawicowe partie z całej Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że członkiem rodziny Europejskich Partii Ludowych w Europie jest  także m.in. ukraińska partia UDAR, której barwy reprezentuje mer Kijowa, Witalijem Kliczko.

Walka z rakiem priorytetem Europejskiej Partii Ludowej

Dzięki usilnym zabiegom EPL, podjętym z inicjatywy polskiej delegacji, po raz pierwszy w historii w Parlamencie Europejskim powstała Komisja specjalna ds. walki z rakiem. Zaangażowanie Unii Europejskiej w tym obszarze stało się jednym z głównych priorytetów w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. 

Walka z rakiem jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Niestety statystyki są bezlitosne i praktycznie każdy z nas zetknie się z chorobą nowotworową osobiście lub pośrednio – wśród rodziny czy przyjaciół. Co roku w Polsce rak zabija ponad 100 tysięcy osób. Warto zaznaczyć, że mimo wieloletnich wysiłków, mających na celu zmniejszenie różnic cywilizacyjnych, wciąż wiele obszarów onkologii w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest na znacząco niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej. Szansa na skuteczne leczenie nowotworów złośliwych w Polsce jest nawet o kilkadziesiąt procent mniejsza niż w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Holandia.

Walka z rakiem, upominanie się o pacjentów z Europy Środkowo-Wschodniej, a także szczególna troska o najmłodszych pacjentów onkologicznych, jak również ich opiekunów, była także moim zobowiązaniem z kampanii wyborczej. Wykorzystując moje doświadczenie jako lekarz, minister zdrowia oraz premier polskiego rządu robię wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się z moich wyborczych obietnic.

Efektem prac komisji specjalnej ds. walki z rakiem jest sprawozdanie dotyczące kompleksowej i skoordynowanej unijnej strategii walki z chorobami nowotworowymi. Wskazujemy w nim szereg działań, które mają na celu skuteczniejszą walkę z rakiem w Europie. Są to m. in.: równy dostęp do opieki onkologicznej w państwach członkowskich UE, np. poprzez zwracanie kosztów wynikających z transgranicznej opieki zdrowotnej czy prawo do drugiej opinii medycznej; stworzenie europejskiej sieci certyfikowanych, referencyjnych centrów onkologicznych, listy krytycznych leków onkologicznych, wspólnych europejskich zakupów oraz banku takich leków; wypracowanie europejskiego standardu szybkiej diagnozy i leczenia; utworzenie europejskiego rejestru i bazy danych o diagnozie, przebiegu i leczeniu nietypowych nowotworów i nietypowych przebiegach chorób onkologicznych; likwidacja utrudnień w dostępie do ubezpieczeń  i kredytów dla osób, które pokonały raka, np. poprzez prawo do „bycia zapomnianym” – anonimizacja historii choroby, ochrona danych medycznych; zwiększenie nakładów i przyspieszenie badań nad lekami na nowotwory dziecięce i rzadkie, przeznaczenie funduszy na europejską infrastrukturę zdrowotną czy koncentracja wysiłków na innowacjach w zakresie ratujących  życie metod leczenia.

Dzięki staraniom eurodeputowanych EPL, Europa priorytetowo traktuje to, czego nie można przeliczyć na żadne dobra materialne – jest to inwestycja w życie i zdrowie pacjentów w duchu europejskiej solidarności i pomocniczości. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierzę, że jej efekty znacznie poprawią sytuację pacjentów onkologicznych. To nasze wielkie wyzwanie i wspólna walka, którą musimy wygrać.

Pomoc dzieciom z Ukrainy

Tragiczne wydarzenia na Ukrainie, spowodowane zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej oraz zbrodnie popełniane przez rosyjskich żołnierzy, nie mogą pozostać obojętne dla naszej europejskiej rodziny. Jako koordynator ds. praw dziecka kładę szczególny nacisk na monitorowanie sytuacji dzieci uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi. Podejmuję wszelkie możliwe działania na forum Parlamentu Europejskiego mające na celu zapewnienie ukraińskim dzieciom bezpieczeństwa, godnych warunków egzystencjalnych i względnie normalnego dzieciństwa w krajach Unii Europejskiej.

Uciekając przed bombami, gwałtami i okrucieństwem swój dom opuściło już co drugie z 7,5 miliona dzieci w Ukrainie. Uważam, że mamy moralny obowiązek zapewnienia ukraińskim dzieciom i młodzieży tego czego pozbawiła ich brutalna rosyjska agresja – opieki i ochrony, dachu nad głową, dostępu do edukacji, służby zdrowia, opieki psychologicznej, a w dłuższej perspektywie połączenia z rodziną. Musimy pamiętać, że szczególną opieką należy otoczyć te dzieci, których nie ma kto chronić – dzieci uciekające bez opiekunów, rozdzielone od rodzin, dzieci z domów dziecka, czy małych pacjenci z poważnymi chorobami – jak np. rak czy cukrzyca. Pamiętajmy, że na ogromnej ludzkiej tragedii będą chciały zyskać grupy przestępcze – dlatego zwłaszcza dzieci są w wysokim stopniu zagrożone, w kontekście handlu ludźmi, organami czy sutenerstwem. Należy bezwzględnie walczyć z tymi patologicznymi zjawiskami. Dlatego niezwykle ważna jest w tym zakresie współpraca zarówno na szczeblu krajowym – rządowym i samorządowym, jak również międzynarodowym. Ponadto, uważam, że szczególną rolę powinny tutaj odegrać organizacje pozarządowe oraz postawa obywatelska Polaków. W związku z powyższym, podjęłam szereg działań związanych m.in z utworzeniem skutecznego systemu rejestracji dzieci – uchodźców. 

Aktywnie wspieram także akcję ewakuacji dzieci – m.in. pacjentów onkologicznych, którzy są rozlokowywani w klinikach w całej Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Dokonam wszelkich starań, aby zapewnić kompleksową opiekę najmłodszym. Zamierzam zainicjować kolejne debaty w Parlamencie Europejskim w celu wypracowania jak najlepszych, długoterminowych mechanizmów wsparcia dla najmłodszych ofiar rosyjskiej wojny na Ukrainie.

Biuro poselskie Ewy Kopacz
Posłanki do Parlamentu Europejskiego

ul. Zwierzyniecka 13,
60-813 Poznań,
tel. +48 (61) 842 72 23
e-mail: biuro.poznan@ewakopacz.eu,

www.ewakopacz.eu

fb: KopaczEwa

T: EwaKopacz

I: kopacz_ewa

https://www.eppgroup.eu/pl

https://www.facebook.com/GrupaEPL

twitter.com/eppgroup

https://www.youtube.com/user/eppgrouptv

https://www.instagram.com/eppgroup/

 

GRUPA EUROPEJSKIEJ PARTII LUDOWEJ
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim. Będąc siłą centroprawicową, pozostaje zaangażowana w tworzenie silnej i pewnej siebie Europy, zbudowanej w służbie obywatelom. Celem grupy jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Wspólnoty, w której ludzie mogą budować życie według własnych wartości i światopoglądu. Rodzina EPL ukształtowała historię integracji europejskiej. Dziś, kiedy Europa ponownie staje przed licznymi wyzwaniami, stajemy na straży Jej dziedzictwa, jednocześnie pozostając wiernymi naszym przekonaniom i ideałom; Europy zjednoczonej, opartej na poszanowaniu godności ludzkiej, tolerancji, praw człowieka, rządach prawa, wolności każdego obywatela, solidarności i pomocniczości. Opowiadamy się za pewną siebie Wspólnotą Europejską, która jest dumna z kultury Wschodu i Zachodu, jak również z indywidualnego wkładu każdego z Państw Członkowskich, niezależnie od ich wielkości, populacji czy położenia. Opowiadamy się za Europą ambitną, która chroni, stwarza możliwości, stawia na nowoczesność i innowacyjność, jednocześnie zachowując tożsamość i wzmacnia pozycję Europejczyków na arenie międzynarodowej.

Ogłoszenia