Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski