Pod znakiem pożegnań upływała ostatnia sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Decyzje o przejściu na emeryturę podjęli bowiem w ostatnim czasie: skarbnik powiatu Czesław Mitmański oraz kierownik Wydziału Budownictwa i Środowiska Kazimierz Ciurys. Obaj mają za sobą ponad czterdziestoletni staż pracy.

Ogłoszenia
wrobel

C. Mitmański karierę zawodową rozpoczął mając 18 lat w ostrzeszowskiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych. Był wtedy najmłodszym pracownikiem działu administracji. Właśnie tam poznał Zofię Witkowską, z którą ponownie spotkał się po latach, kiedy była już wicestarostą. Z samorządem powiatowym związany był przez ostatnie 22 lata, odpowiadając za jego finanse. Swoje ostatnie wystąpienie na forum Rady Powiatu poświęcił przede wszystkim podziękowaniom dla osób, z którymi przez ten czas współpracował, w tym dla starosty Lecha Janickiego.

Ja uważam, że pan jest dobrym człowiekiem i to nie są slogany, które rzucam na wiatr stwierdził. – Współpraca między panem a mną była bardzo dobra. Czasem żeśmy się trochę wadzili, ale wszystko prowadziło do poprawy finansów i działalności powiatu ostrzeszowskiego.

Starosta również bardzo wysoko ocenił współpracę z byłym już skarbnikiem.

Finanse powiatu w tym czasie zyskały, a nie straciły przekonywał. – Realizowaliśmy wspólnie bardzo wiele zadań i trzeba powiedzieć, że jego udziałem są wszystkie osiągnięcia, jakie na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat miał samorząd powiatowy.

Na mocy podjętej uchwały następcą C. Mitmańskiego została Urszula Machoł, od 1999 roku główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ma też doświadczenie samorządowe, ponieważ przez jedną kadencję była radną Rady Miejskiej w Mikstacie.

Myślę, że mamy tutaj do czynienia z osobą bardzo kompetentną i dobrze przygotowaną do pełnienia tak istotnej roli, jaką jest funkcja skarbnika powiatu ostrzeszowskiego oceniał L. Janicki. Chcę również powiedzieć, że obecny czas nie jest łatwy. Na jesień przypadnie nam rozwiązać sporo poważnych problemów, również finansowych. Nie wynika to z tego, że skarbnik nam zostawił w spadku jakieś problemy, które sam sprokurował. Wynika to z ogólnej sytuacji, jaka jest po covidzie (…) Na koniec roku wypadnie nam zamknąć budżet i liczymy się z tym, że będziemy musieli przy tym dobrze ruszyć głowami. Bez skarbnika powiatu odpowiedzialnego za stronę finansową funkcjonowania samorządu zrobić się tego nie da.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przedłożoną im kandydaturą.

Obejmuję niełatwe stanowisko, niełatwe obowiązki, ale postaram się jak najpełniej, jak najstaranniej i z pełnym zaangażowaniem je wypełniać – deklarowała tuż po głosowaniu U. Machoł.

Budomasz i Techma to pierwsze miejsca pracy K. Ciurysa. Na początku lat 80-tych XX wieku zatrudnił się natomiast jako urzędnik w Grabowie nad Prosną, a następnie w Ostrzeszowie. 1 stycznia 1999 r. objął stanowisko kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

To są setki, tysiące wydanych pozwoleń, nieraz trudnych do rozstrzygnięcia spraw z zakresu budownictwa – podkreślił starosta.

Sam K. Ciurys zapewniał, że odchodzi na emeryturę z bagażem pełnym dobrych wspomnień.

Praca w tym wydziale była intensywna, na pewno nie można było się nudzić. Tych spraw było dużo, czasem nawet za dużo, ale jakoś przez te wszystkie lata szczęśliwie przebrnęliśmy. Staraliśmy się widzieć ludzi, ich potrzeby, a sprawy trudne staraliśmy się jakoś rozwiązać. Myślę, że nie mieliśmy złych spraw, które by na nas ciążyły. Jak do tej pory wszystko dobrze nam wychodziło.

Zadania pełnione dotychczas przez K. Ciurysa realizować będzie od 1 września Monika Lewek, dotychczasowa pracownica tego samego wydziału.

Fot. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
Zielony Ogród