Inwestycje zrealizowane w ramach funduszy europejskich oraz potrzeby i plany w tym zakresie były przedmiotem zainteresowania podkomisji sejmowej ds. wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych, która odwiedziła Ostrzeszów.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

 

Wcześniej jej członkowie gościli w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. Członkowie podkomisji pod przewodnictwem posła Kazimierza Gołojucha 21 września wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez starostę Lecha Janickiego z udziałem wójtów i burmistrzów powiatu ostrzeszowskiego.- Podzielili się swoimi doświadczeniami, wrażeniami, a również mocnymi stronami i wyróżnikami wszystkich gmin powiatu ostrzeszowskiego – mówi poseł Andrzej Grzyb. – Było to bardzo ciekawe, nawet z mojego punktu widzenia. Mimo, że wydaje mi się, że wszystko znam, to ta retrospektywa była dla mnie bardzo ciekawa.

Drugiego dnia wizyty w Ostrzeszowie podkomisja odwiedziła Muzeum Regionalne, a później nowo powstałą Izbę Tradycji w I Liceum Ogólnokształcącym z celą św. Maksymiliana Marii Kolbego. Następnie goście złożyli kwiaty pod Pomnikiem Harcerskim i zwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie.

Właśnie dzięki samorządom Polska wygląda dobrze, wygląda inaczej, oczywiście przy współdziałaniu rządu twierdzi poseł K. Gołojuch.Widzimy, że poprawia się jakość dróg. Jak się dowiedzieliśmy, tutaj już prawie 80% dróg jest dobrej jakości. Zresztą mieliśmy okazję to zobaczyć, jeżdżąc po tych drogach. A druga rzecz, która mnie mocno i oczywiście pozytywnie uderzyła, to zrównoważony rozwój.

Jak wyjaśnił przewodniczący podkomisji, wnioski z wizytacji przeprowadzonej w dniach od 20 do 22 września w aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz w Ostrzeszowie w formie dezyderatów zostaną skierowane do odpowiednich ministerstw. Jak wiadomo, Wielkopolska będzie niestety jednym z tych regionów, które otrzymają mniejsze środki w ramach nowej finansowej perspektywy Unii Europejskiej. Mimo to samorządowcy liczą na to, że dzięki wsparciu z tego źródła uda im się zrealizować kolejne oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

My samorządowcy nie jesteśmy nauczeni do narzekania, jesteśmy nauczeni do działaniaoświadczył burmistrz Patryk Jędrowiak.Tak więc, na ile środków będziemy mieli, na ile parlamentarzyści pozwolą nas wesprzeć, na tyle będziemy robili wszystko co w naszej mocy, żeby mieszkańcy dalej zauważali dynamiczny postęp i rozwój naszych małych ojczyzn.

W podobnym tonie wypowiada się też starosta Lech Janicki.

Liczymy na to, że dostaniemy w tej nowej perspektywie, w kolejnych naborach kolejne środki finansowe, czy to z Polskiego Ładu czy z FDS, czy z innych programów służących poprawie jakości i standardu świadczenia usług na terenie powiatu, jak również zmianie wizerunku dookoła nas.

Włodarze gminy i powiatu mają nadzieję na dofinansowania służące m.in.: budowie ścieżek rowerowych łączących wszystkie gminy, rozwojowi odnawialnych źródeł energii, modernizacji dróg, obiektów szkolnych czy rozbudowie szpitala. ŁŚ

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski