Urząd Miasta i Gminy podsumowuje: za kwotę 3,5 mln zł w 2021 roku wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy łącznie blisko 4,5 km dróg i chodników.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Są to inwestycje zarówno na terenie miasta m.in: nakładki na ulicach Ceglarskiej i będąca w trakcie realizacji ul. Jana III Sobieskiego, w ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowano również wyniesione skrzyżowanie przy ulicach Wakacyjnej i Biwakowej (w trakcie realizacji) oraz progi zwalniające na ul. Tęczowej i Mostowej.

Wiele inwestycji prowadzonych było również na terenach wiejskich, m.in. budowa drogi w Olszynie. – Cieszy fakt, że udaje nam się pozyskiwać dofinansowania ze środków zewnętrznych – mówi Aneta Pawlarczyk-Świtoń z UMiG Ostrzeszów.-  W tym roku otrzymaliśmy m.in. dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego w kwocie  110 625,00 zł na budowę drogi na sołectwie Kotowskie. Dzięki środkom z budżetu gminy oraz środkom zewnętrznym wybudowano dwa odcinki: jeden o długości 222,0 m, drugi 640,0 m szerokość jezdni 4,0 m i 3,5 m. Całość inwestycji to 514 207,22 zł.

Ważną inwestycją była również budowa ulicy Św. Wojciecha w Rojowie.  Ulica ta, jak podkreśla urzędniczka,  w połączeniu z ulicą Cichą stanowi pewnego rodzaju obwodnicę miasta  i znacząco usprawni ruch samochodowy przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym. – Dzięki tej inwestycji można szybciej przejechać od drogi krajowej nr 11, aż do drogi krajowej nr 449, omijając centrum miasta – zauważa. – Z kolei  wybudowany wzdłuż ulicy ciąg pieszo-rowerowy pozwoli innym użytkownikom, tym niezmotoryzowanym, równie bezpiecznie z niej korzystać. Koszt całej inwestycji to: 1 064 767,67 zł.

Ukończono również budowę parkingu przy ul. Kościuszki. Całość inwestycji to koszt: 370 269,25 zł. RED

fot. UMiG

 

Ogłoszenia
J3M