Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do dyspozycji samorządów powiatu ostrzeszowskiego będą łącznie ponad 52 mln złotych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Nabór projektów do programu trwał od 2 lipca do 15 sierpnia. Każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski.

Samorządy powiatu ostrzeszowskiego otrzymają łącznie 52 mln zł wsparcia, największa kwota trafić ma na konto powiatu ostrzeszowskiego, będzie to blisko 16 mln zł. Dofinansowania nie otrzymała jedynie gmina Kraszewice, która walczyła o środki w wysokości 17 mln zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kraszewice”

W pierwszej, pilotażowej edycji programu dofinansowanie otrzymali:

POWIAT OSTRZESZOWSKI

– Modernizacja dróg Powiatu ostrzeszowskiego na drogach nr 5333P Przygodziczki–Biskupice Zabaryczne, nr 5580P Ostrzeszów–Turze, nr 5576P Ostrzeszów–Doruchów – 15 mln 856 tys. zł

GMINA CZAJKÓW
– Modernizacja nawierzchni odcinka drogi gminnej o długości 4,659 km w sołectwie Klon – 2 mln 771 tys. zł

– Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zastosowanie OZE – 6 mln 555 tys. zł

GMINA DORUCHÓW

– Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Doruchów, Zalesie, Morawin, Plugawice i Oświęcim  – 4 mln 743 tys. zł

GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ

– Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz instalacja systemu optymalizacji temperatury w hali sportowej – 1 mln 940 tys. zł

– Rewitalizacja Rynku im. Władysława Jagiełły w Grabowie nad Prosną – 1 mln 800 tys. zł

GMINA KOBYLA GÓRA

– Budowa drogi gminnej Ligota- Stara Wieś nr 843564P, nr 843542P- 4 mln 275 tys. zł

GMINA MIKSTAT

– Całościowa przebudowa dróg gminnych: – droga gminna numer G832535 w m. Komorów – droga gminna o num. ewid. dz. 894 w m. Kaliszkowice Kaliskie – 3 mln 752 tys. zł

– Modernizacja terenów Stadionu Miejskiego w Mikstacie – 900 tys.

– Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników ulic Południowej, Mickiewicza i Matejki w Mikstacie – 4 mln 854 tys. zł

GMINA OSTRZESZÓW

– Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną oraz remont wiaduktów na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów – 5 mln zł

fot. sxc.hu

Ogłoszenia