Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi powiatowej Palaty – do granicy województwa – etap V – od Czajkowa do skrzyżowania w kierunku Starej Wsi.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Na odcinku ok 3,5 kilometra zostanie wykonany kompleksowy remont nawierzchni wraz z częściową wymianą podbudowy i umocnieniem poboczy, zjazdami, krawężnikami, odwodnieniem i oznakowaniem pionowym i poziomym. Umowę podpisali: starosta Lech Janicki i wicestarosta Zofia Witkowska, przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Urszuli Mikołajczyk-Machoł, a w imieniu wykonawcy – Paweł Mocny, pełnomocnik Zakładu Budowy Dróg Henryk Mocny w Błaszkach – Paweł Mocny. W spotkaniu uczestniczył Henryk Plichta – wójt gminy Czajków, która współfinansuje zadanie. Termin zakończenia prac wyznaczono na 25 marca 2025 roku. Przedsięwzięcie będzie kosztować 3 700 988 złotych, z czego 60%, czyli 2 220 592 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. PO

Ogłoszenia
J3M