8 września 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Doruchowie podpisano umowę na realizację zadania pn. „Schody do nieba a nam podjazdu do lekarza potrzeba-zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie”.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona przez Zakład Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD Kępno.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu obok Ośrodka Zdrowia w Doruchowie rozpoczną się dnia 14 września 2021 roku. W związku z powyższym informujemy, iż główne wejście do budynku oraz plac przed budynkiem zostanie zamknięty. Podczas trwania prac budowlanych do budynku Ośrodka Zdrowia będzie można dostać się tylnym wejściem od strony Gminnego Ośrodka Kultury. UG Doruchów

Ogłoszenia
J3M