Jak już informowaliśmy, 341 osób wypełniło i złożyło ankiety w ramach konsultacji dotyczących utworzenia w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Zgłoszono szereg propozycji i postulatów. O tym, które zostaną uwzględnione, zdecyduje Rada Miejska.

Ogłoszenia
wrobel

Jak wynika ze sprawozdania podsumowującego konsultacje, 327 ankiet przesłano w formie elektronicznej, a tylko 14 w formie papierowej. Pod uwagę wzięto 272, ponieważ, wbrew regulaminowi, 19 złożyły osoby nie będące mieszkańcami gminy Ostrzeszów, a w przypadku 50 nie było możliwości uwiarygodnienia miejsca zamieszkania.

Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się, że tych głosów będzie więcej – uważa burmistrz Patryk Jędrowiak. – Przed sesją spłynęły listy z podpisami przeciwko strefie, których było więcej niż łączna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach. Wśród tych 300 osób, które wzięły udział w konsultacjach zdania są podzielone pół na pół. Połowa z ankietowanych jest za strefą, a połowa przeciw, pod pewnymi warunkami.

Zdaniem burmistrza, część uwag i zastrzeżeń może wynikać z braku pełnej wiedzy na temat planów dotyczących funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

Bo jeżeli mieszkańcy wskazują, że są za strefą, ale żeby wpływy z niej nie szły do podmiotu zewnętrznego, tylko żeby zostawały w mieście, to właśnie takie rozwiązanie zaproponowaliśmy zaznacza P. Jędrowiak. Jeżeli pojawia się argument, że pierwsza godzina powinna być za symboliczną złotówkę, a właśnie takie rozwiązanie jest przez nas proponowane, to być może pewna niechęć wynikała z braku możliwości dotarcia z pełną informacją do mieszkańców.

Bieżącą obsługą strefy zajmować się będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a więc jedna ze spółek komunalnych. To odpowiedź na zarzuty, że miałby na tym zarabiać podmiot zewnętrzny.

Od zeszłego roku ZGM przejął prowadzenie targowiska i okazało się to dużym sukcesem – argumentuje burmistrz. – Wpływów byliśmy w stanie zebrać więcej. Targowisko prowadzone jest na bardzo wysokim poziomie i myślę, że dzięki temu w kolejnych latach będzie się lepiej rozwijać. Myślę, że w przypadku strefy spółka też sobie poradzi.

Kiedy tylko Rada Miejska przyjmie ostateczną wersję uchwał regulujących zasady płatnego parkowania, możliwe stanie się rozpisanie przetargu dotyczącego zakupu parkomatów, a także montażu i malowania oznakowania. Według planu, wdrażanie płatnego parkowania na terenie miasta podzielone zostanie na dwa etapy.

Żeby w pierwszym momencie wprowadzić strefę do ulic Gorgolewskiego i Daszyńskiego, a w następnym roku ją rozszerzyć pod sam Urząd Miasta i Gminy, jak to było pierwotnie planowane – zapowiada P. Jędrowiak.

Aż blisko 90% uczestników badania opowiedziało się za tym, by do zakończenia planowanej na rok 2022 budowy parkingu przy Alei Wolności (na odcinku od NZOZ Wawrzyniak w stronę DK11) wyłączyć z obowiązku odpłatności parking przy ul. ks. Sobierajskiego (obok cmentarza). P. Jędrowiak zapowiada, że będzie rekomendował takie rozwiązanie radnym, a oni podejmą ostateczną decyzję. Wiele wskazuje na to, że za parkowanie w Ostrzeszowie zaczniemy płacić od 1 października, a rok później nastąpi jej poszerzenie o kolejne ulice.

fot. sxch.hu

Ogłoszenia
Zielony Ogród