Ogłoszenia
Instal Grunt

1 lutego 2022 roku to nowa planowana data wprowadzenia w Ostrzeszowie Strefy Płatnego Parkowania. Tak zdecydowała Rada Miejska na swoim ostatnim posiedzeniu 30 września.

Jak wiadomo, pierwotnie zakładano, że strefa zacznie obowiązywać z dniem 1 października tego roku. Kiedy jednak wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie do realizacji tego zamiaru pojawiły się komplikacje związane z przebiegiem przetargu na dzierżawę parkomatów. Firma, której oferta została odrzucona ze względów formalnych postanowiła złożyć skargę do Krajowej Izby Odwoławczej, co uniemożliwiło podpisanie umowy ze zwycięzcą postępowania przetargowego, a w konsekwencji uruchomienie strefy. Czy nowy wyznaczony termin będzie już tym ostatecznym.
Chcielibyśmy, żeby tak było – powiedziała wiceburmistrz Barbara Gmerek. – Natomiast to, czy przy procedowaniu odwołania będzie utrzymany już rozpoczęty proces przetargowy czy też będzie uchylony i trzeba będzie ogłosić nowy przetarg. Wszystko będzie zależeć od ustaleń komisji i od decyzji, jaką ta komisja podejmie.
Przypomnijmy, że płatne parkowanie w Ostrzeszowie ma być wdrażane dwuetapowo. Na części wytyczonego obszaru miało obowiązywać od 1 października bieżącego roku, a na pozostałych ulicach rok później. Rozwój sytuacji wymusił jednak wprowadzenie w tym harmonogramie zmian, być może nie po raz ostatni. ŁŚ

Ogłoszenia