Jeden z cudów świata, czyli piramida Cheopsa w Mikstacie? Dlaczego nie. Nie trzeba będzie lecieć do Egiptu… No może nie będzie to oryginalna budowla faraonów, ale najważniejsze, żeby dzieciaki, które przyjdą na plac zabaw w Mikstacie były zadowolone.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Piramida Cheopsa Midi to jeden z nowych elementów, które mają się pojawić obok placu zabaw na stadionie sportowym w Mikstacie. Na obiekcie zostanie także zamontowany „most przygoda”, czyli drewniana kładka, dodatkowe cztery ławki oraz kosz na śmieci. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie w ramach zadania „Bezpieczna zabawa na wysokości” ma być wykonana przed końcem wakacji. Na ten projekt samorząd Mikstatu pozyskał dofinansowanie w ramach Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania z samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Urządzenia dostarczy i zamontuje firma Grupa HYDRO zgodnie z umową, którą w poniedziałek, 14 czerwca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat podpisali: Beata Przepióra, prezes spółki Grupa Hydro i Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. PK

Umowę podpisali (od lewej): burmistrz Henryk Zieliński i prezes Beata Przepióra, obok Maria Piszczałka, podinsp. ds. inwestycji w UMiG Mikstat.

Ogłoszenia
J3M