Niespełna 195 tysięcy złotych wpłynęło do budżetu gminy Ostrzeszów z uruchomionego przez rząd funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

O zadaniach, na które zostaną przeznaczone otrzymane środki mówił skarbnik gminy Michał Adamski.

– Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 18.720 złotych, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych na osobę – kwota 165.000 złotych oraz koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych – łącznie 3.300 złotych rozdzielone na wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

7.500 złotych posłuży natomiast pokryciu kosztów udzielania bezpłatnej pomocy psychologicznej. ŁŚ

Ogłoszenia