10 projektów w powiecie ostrzeszowskim otrzyma dotacje w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Wójtowie, burmistrzowie i skarbnicy gmin powiatu ostrzeszowskiego, w asyście sołtysów i liderów wsi podpisali umowy z wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Uroczyste podpisanie umów oraz przekazanie symbolicznych czeków odbyło się w miniony poniedziałek w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

W sumie do konkursu złożono 252 wnioski, które oceniono pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 224 projekty. 30 maja Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na dofinansowanie 170 projektów odnowy wsi i zawarcie w tej sprawie umów. Maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu wynosi 50 000 zł. Łączna kwota środków przyznanych z budżetu województwa w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wynosi ponad 7 mln zł.

Projekty dofinansowane w ramach konkursu należy zrealizować najpóźniej do 15 listopada 2022 r. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia
J3M