Pandemia pogłębiła problemy, z jakimi zmagają się polskie rodziny. Potwierdzają to obserwacje pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie. Przemoc i innego rodzaju dysfunkcje to zjawisko, które niestety na przestrzeni ostatniego roku znacząco przybrało na sile. Jak mówi dyrektor ostrzeszowskiego MGOPS Grzegorz Rycerski, szczególnie widoczne i odczuwalne stało się to w drugim półroczu 2020 roku.

Ogłoszenia
Instal Grunt

– Pierwsze półrocze to był okres, kiedy „Niebieskich kart”, w porównaniu z poprzednimi okresami, nawet może było mniej  ocenił. Natomiast drugie półrocze, kiedy pandemia zaczęła się rozwijać, kiedy byliśmy coraz bardziej zamknięci, kiedy środki, które powodują uzależnienie, nie tylko alkohol, ale coraz częściej inne środki psychoaktywne powodowały, że z interwencjami policji, które skutkowały założeniem „Niebieskiej karty” mieliśmy bardzo często do czynienia. Zjawisko narastało.

To efekt lockdownu, w tym zamknięcia szkół i skierowania dzieci do nauki zdalnej.

– Dzieci nie uczą się w szkołach, nie ma ich poza domem i mają cały czas kontakt z osobą, która albo już wykazywała jakieś dewiacyjne zachowania, albo one się pogłębiły, poparte przez alkohol lub zażywanie środków psychoaktywnych. Udało się wykryć tego typu sytuacje i działać. Ile jest jeszcze takich, o których nie wiemy? Nie chcę myśleć, że dużo – przyznaje G. Rycerski, który mówi w tym kontekście o mrocznej chmurze, która staje się coraz większa. Jednym ze sposobów jej zmniejszenia są środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się sprawcy rodzinnej przemocy do pokrzywdzonych, a nawet jego eksmisja. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak wskazanie miejsca pobytu z dala od domu.

Jak udaje się to realizować w powiecie ostrzeszowskim?

– Przy wydaniu nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania i jednocześnie zbliżania się do niego informujemy taką osobę, gdzie może się zatrzymać wyjaśnia komendant powiatowy Policji w Ostrzeszowie Andrzej Haraś. –Faktem jest, że powiat ostrzeszowski nie posiada takiej bazy, ale są ościenne powiaty, które takie osoby są w stanie przyjąć. Nie mieliśmy przypadku, a przynajmniej sobie tego nie przypominam, kiedy osoba zwraca się do nas po zastosowaniu takiego środka, żeby pomóc jej wskazać miejsce pobytu.

W roku 2020 na terenie powiatu ostrzeszowskiego prowadzono 54 procedury „Niebieskiej karty”, którymi objęto 179 osób (70 kobiet, 63 mężczyzn i 46 dzieci). 43 z tych procedur zakończono ze względu na ustanie przemocy bądź stwierdzenie, że jej w ogóle nie było. W pozostałych 9 przypadkach sprawę skierowano do prokuratury bądź zapadł już wyrok.

fot. pixbay.com

Ogłoszenia