6 maja wchodzą w życie przegłosowane przez radnych zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania oraz Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych w Ostrzeszowie. Co się zmieni?
1. Identyfikatory mieszkańca oraz karty abonamentowe wydane po 6 maja nie będą obowiązywały przy ul. Adama Mickiewicz.
2. W Strefie Płatnego Parkowania (przy ulicach) wprowadzone zostanie darmowe 15 minut postoju, raz dziennie dla kierujących pojazdami samochodowymi. Warunkiem jest pobrania z parkomatu biletu „zerowego”. Darmowe 15 minut nie obowiązuje na Miejskich Buforowych Parkingach Płatnych.
3. Pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, po okazaniu dokumentu poświadczającego wykonywanie usług na terenie SPP, będą mogły korzystać z darmowego postoju. Dokument wydawany jest przez operatora po złożeniu wniosku w BOSPP.
4. Wprowadzony zostaje identyfikator ogólnodostępny – dokument opatrzony własnym numerem seryjnym, zawierający numer rejestracyjny pojazdu, uprawniający do postoju pojazdu na obszarze MBPP (z wyłączeniem placu Kazimierza Wielkiego) bez wnoszenia opłaty jednorazowej.
Koszt identyfikatora ogólnodostępnego:
– za 1 m-c 100,00 zł
– za 3 m-ce 250,00 zł
– za rok 1000,00 zł
______
Zmiany wchodzą w życie w związku z UCHWAŁĄ NR XLVII/438/2022 oraz XLVII/437/2022 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dniem 6 maja.
źródło: UMiG/FB
Ogłoszenia
J3M