Ogłoszenia
Stolarz Lempert

”EKO-REGION” sp. z o. o. informuje, że od 01.06.2022 r. do 21.06.2022 r. od godziny 6.00  na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę miasta i każde sołectwo według następującego podziału:

 – Miasto Ostrzeszów – w terminie od 01.06.2022 r.  do 07.06.2022 r. (WYKAZ)

 – Gmina Ostrzeszów – w terminie od 08.06.2022 r.  do 21.06.2022 r. (WYKAZ)

Wykaz ulic oraz sołectw w danym terminie stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

UWAGA: Odpady wystawione po terminie nie będą odebrane.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),

2. opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm),

3. odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wykładziny),

4. elementy stolarki budowlanej (drzwi, okna z szybami),

5. baterie i akumulatory,

6. powiązane gałęzie.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Uwaga: zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. W przypadku gdy odpady nie będą odpowiadały rodzajom wyżej wymienionym nie będą odebrane.

Nie będą zbierane:

– gruz,

– kamienie,

– odzież,

– lekarstwa,

– szkło luzem,

– materiały budowlane np. cegła,

– opakowania po farbach, olejach itp.,

– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,

– opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych,

– części samochodowe,

– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa, styropian),

– świetlówki,

– zmieszane odpady komunalne,

– odpady selektywne (opakowania szklane i plastikowe).

Telefon kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy – 62 732 06 11.

Ogłoszenia
J3M