W ostatnim czasie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego trafił wniosek o przeprowadzenie kontroli stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na ulicy Pogodnej w Ostrzeszowie. Jego autorzy, właściciele posesji położonej w pobliżu obiektu, uważają , że mogło dojść do samowolnej rozbudowy, poprzez montaż kolejnych anten.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Przypominają, że inwestor planował budowę słupa, na którym miały zostać umieszczone 3 anteny sektorowe i 1 antena radiolinii. Tymczasem 21 stycznia ruszyła rozbudowa skutkująca pojawieniem się na maszcie 6 dodatkowych anten sektorowych oraz dodatkowych modułów radiowych.

Aktualnie na obiekcie zainstalowanych jest 9 anten sektorowych (6 nowych!) i wiele dodatkowych innych anten. Zakres prac i ich charakter oraz wynikające z tego znaczne zwiększenie natężenia pola elektromagnetycznego emitowanego do środowiska świadczy o tym, że inwestor dokonał rozbudowy stacji bazowej poprzez jej przebudowę, na co wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Zasadne jest zatem sprawdzenie, czy Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie dysponują zgłoszeniem odnośnie prowadzonych prac budowlanych na tym obiekcie i czy rozbudowa ta jest zgodna z uzyskanym pozwoleniem na budowę. A jeśli nie dysponują, zasadne jest przeprowadzenie postępowania kontrolnego.” – czytamy w piśmie skierowanym do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się go napisać prosili o anonimowość. Obawiają się reakcji zarówno inwestora, jak również właściciela działki przeznaczonej pod budowę stacji. Z pytaniami o podstawy przeprowadzenia rozbudowy zwróciliśmy się do Spółki P4, operatora sieci Play. Odpowiedzi udzielił Martin Stysiak, ekspert ds. Public Affairs. Oto co napisał między innymi:

„Inwestycje, które realizujemy w całej Polsce, w tym także ta w Ostrzeszowie, powstają w oparciu o uzyskane zgody i decyzje wymagane obowiązującymi przepisami prawa i oparte jest o standardową technologię wykorzystywaną przy tego rodzaju inwestycjach. Stacja bazowa telefonii komórkowej w Ostrzeszowie nr OSI3004 eksploatowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ochrony środowiska, jak i BHP.  Realizacja wszelkich inwestycji spółki następuje z poszanowaniem przepisów prawa budowlanego oraz innych obowiązujących norm prawnych. Wszystkie urządzenia będące składowymi stacji bazowych sieci PLAY posiadają wszelkie określone prawem certyfikaty i decyzje o ich dopuszczeniu do eksploatacji.”

Niestety, nie uzyskaliśmy odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania dotyczące zakresu i podstaw prawnych przeprowadzonej inwestycji oraz jej wpływu na otoczenie. Być może dowiemy się więcej, kiedy dojdzie do kontroli, jaką zapowiada Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jej termin nie został jeszcze jednak wyznaczony. Do sprawy będziemy wracać. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M