Mieszkańcy Ostrzeszowa będą mogli skorzystać z istotnego narzędzia wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Na swoim ostatnim posiedzeniu (26 maja) Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Jak ustalono, do podziału na wybrane zadania będzie 500 tysięcy złotych.

Ogłoszenia
Instal Grunt

O głównych założeniach Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego mówił radny Marcin Świtoń, przewodniczący zajmującej się nim komisji.

– Będzie podzielony na trzy kategorie– wyjaśniał. – Duże zadania inwestycyjne, na które zapisano 400 tysięcy złotych. Małe zadania inwestycyjne – 70 tysięcy złotych i pozostałe zadania – 30 tysięcy złotych. Projekty do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie mógł zgłaszać każdy mieszkaniec Ostrzeszowa, który ukończył 16 rok życia. Projekt musi być poparty przez przynajmniej dwudziestu mieszkańców miasta. Rozpatrywanie wszystkich projektów będzie się odbywało w Urzędzie Miasta i Gminy, poprzez komisje powołaną przez pana burmistrza. Będą to pracownicy urzędu. Wszystkimi sprawami dotyczącymi odwołań, jeżeli takowe wynikną, będzie się zajmowała Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że projekt ma związek z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców, a także koniecznością poznania oczekiwań społecznych co do kierunków rozwoju miasta i gminy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne o charakterze lokalnym, tj. realizowane na terenie miasta Ostrzeszowa precyzował M. Świtoń.  Szczegółowe zasady określone są w treści uchwały. Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych, bo jak wszyscy wiemy, pieniądze w budżecie to pieniądze mieszkańców. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom miasta Ostrzeszowa uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków, a tym samym zwiększa aktywność i integrację lokalnego środowiska.

Projekty do Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłaszane mają być w terminie od 15 lipca do 14 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Wyboru przedsięwzięć do realizacji dokonają za pomocą platformy konsultacyjnej mieszkańcy miasta, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 16 rok życia.

fot. UMiG Ostrzeszów

Ogłoszenia
J3M