Nowa stawka tzw. „opłaty śmieciowej” w mieście i gminie Mikstat od 1 lutego br. będzie wynosić 29 zł od osoby (27 zł – jeśli posiadamy kompostownik). Podwyżka to efekt rosnących opłat i kosztów gospodarki odpadami, czego odzwierciedleniem jest znacznie wyższa kwota, jaką gmina w tym roku zapłaci firmie odbierającej odpady od mieszkańców. – Opłata pobierana od mieszkańców może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów gospodarki odpadami, czyli gmina nie może zarabiać na śmieciach. Będziemy cały czas monitorować i analizować sytuację oraz informować naszych radnych, czy ten system się bilansuje – deklaruje Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Dotychczasowa stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście i gminie Mikstat musiała być podniesiona z kilku powodów. Przede wszystkim cały czas rosną koszty i opłaty z tym związane, na które samorząd nie ma żadnego wpływu. Po drugie, trzeba było podpisać nową umowę z firmą odbierającą śmieci od mieszkańców, bo poprzednia umowa wygasła – niestety, tym razem cena za usługi świadczone przez ostrowska spółkę MZO (tylko ona złożyła ofertę w przetargu) była znacznie wyższa, a umowa została podpisana tylko na rok (poprzednio na 3 lata, co pozwalało utrzymać opłatę dla mieszkańców naszej gminy na stałym i korzystnym poziomie). – Kalkulując nową wysokość opłaty staraliśmy się, żeby podwyżka była jak najmniej dotkliwa dla mieszkańców, ale też ta stawka powinna zapewnić pokrycie kosztów odbierania i zagospodarowania śmieci w naszej gminie. Żadna złotówka „ze śmieci” nie może być wydana na inny cel związany czy to z bieżącym utrzymaniem, na przykład urzędu czy szkół, czy też z inwestycjami, chociażby na budowę dróg. Analizowaliśmy tę kalkulację z radnym i przedstawiliśmy im, jak kształtują się opłaty w innych gminach. W efekcie uzgodniono wysokość nowej stawki na poziomie 29 złotych i to jest absolutne minimum, żeby system się bilansował. Nie była to łatwa decyzja, ale została podjęta odpowiedzialnie, w trosce o dobro naszej społeczności, dla zachowania równowagi finansowej oraz możliwości rozwojowych gminy – przekonuje burmistrz Zieliński.

Dla porównania warto podać wysokość opłaty „śmieciowej” w innych gminach: Ostrzeszów – 32 zł (z kompostowaniem – 31 zł), Przygodzice – 31 zł (29), Grabów nad Prosną – 29 zł (27), Ostrów Wielkopolski – 29 zł (27), Bolesławiec – 32,50 zł (26,50); w Sieroszewicach – 25 zł i Kraszewicach – 27 zł, lecz obecne stawki obowiązują tylko do czerwca 2022 r. PK

Ogłoszenia
J3M