Odszedł Jerzy Przygoda, który w latach 1994-2010 nieprzerwanie pełnił funkcję wójta gminy Kobyla Góra. Społecznik, utytułowany sportowiec, a przede wszystkim dobry człowiek…

Ogłoszenia
Instal Grunt

Przez 16 lat pracował na stanowisku wójta gminy. Skanalizowanie, zwodociągowanie Kobylej Góry, wybudowanie oczyszczalni ścieków, a także budynku gimnazjum i hali sportowej – to najważniejsze inwestycje zrealizowane podczas jego kadencji.

Mimo przejścia na emeryturę wciąż był aktywny. Występował w zespole Kobylogórzanie, działał na rzecz jednostek OSP, był prezesem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylej Górze. Zawsze życzliwy i otwarty na kontakty z innymi ludźmi.

Kochał sport. Przez lata wspierał działalność LKS Zefka, był też współorganizatorem wielu imprez sportowych: Ogólnopolskich Zawodów Kolarskich Juniorów, czy Biegów Przełajowych o Puchar Kocich Gór.

W ostatnim czasie wielokrotnie informowaliśmy o jego sukcesach sportowych. Jerzy Przygoda reprezentował UKS Piast Poprava Ostrzeszów, uczestnicząc w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego zdobywał wiele tytułów i medali. – Ikona sportu oraz nasz wieloletni zawodnik. Jest to dla nas ogromna strata i z bólem serca informujemy o jego stracie. Wiele mu zawdzięczamy i za to wszystko dziękujemy! – tak żegnają Jerzego Przygodę koledzy z drużyny.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 10 grudnia o godz. 13 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze. Po ceremonii nastąpi odprowadzenie Zmarłego na cmentarz parafialny.

Ogłoszenia
J3M