Najstarszy w gminie Mikstat zabytek, kościół romański z XII wieku w Kotłowie zyska nową podłogę i elewację. Na prace remontowe tego obiektu samorząd pozyskał dotację w wysokości blisko 600 tys. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków („Polski Ład”).

Ogłoszenia
Instal Grunt

To już trzeci projekt dotyczący ratowania zabytkowej substancji sakralnej w gminie Mikstat, gdzie z inicjatywy samorządu miejscowe parafie otrzymują dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (wcześniej odrestaurowana została plebania w Mikstacie i aktualnie prowadzone są prace konserwatorskie kopuły mikstackiej fary).

W czwartek, 16 maja br. na terenie plebanii w Kotłowie została zawarta umowa pomiędzy ks. Łukaszem Ograbkiem – proboszczem parafii rzymskokatolickiej, jako inwestorem oraz Elżbietą Perz, reprezentującą wykonawcę na realizację zadania pn. „Prace remontowe w kościele romańskim z 1108 r. pw. Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie”.  Świadkami podpisania porozumienia byli: Katarzyna Sójka – poseł na Sejm RM, Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu oraz Maria Piszczałka i Tomasz Maciejewski z Urzędu Miasta i Gminy Mikstat.

Zakres robót obejmuje renowację tynku elewacji budynku kościoła wraz z wymianą podłogi drewnianej – cześć podłogi zostanie przeszklona, żeby udostępnić do oglądania wykopaliska archeologicznych pozostałości unikatowych cyboriów kamiennych w kościołach romańskich. Wartość umowy to 599 742 zł (w tym 587 748 zł dotacji z RPOZ – pozostałe 2 % kosztów pokrywa parafia), wykonawca ma na realizację projektu 12 miesięcy.

Po podpisaniu umowy ks. proboszcz zaprosił pozostałych uczestników do wizytacji kościoła, na miejsce planowanych prac remontowych. PK

Ogłoszenia
J3M