Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia wraz ze Starostą Ostrzeszowskim zwrócili się do Ministra Zdrowia o sfinansowanie zakupu lub nieodpłatne przekazanie sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala: tomografu komputerowego, stacjonarnego aparatu rtg płucno-kostnego oraz przewoźnego aparatu rtg.

Ogłoszenia
Instal Grunt

-Ostrzeszowska lecznica jako szpital węzłowy działa na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa. Od pierwszych dni marca ubiegłego roku byliśmy szpitalem jednoimiennym, przygotowanym na hospitalizację 84 pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia wirusem Sars-CoV-2. Zabezpieczyliśmy 8 łóżek intensywnej terapii z dostępem do kardiomonitora oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej pacjentów – czytamy w piśmie do ministra Adama Niedzielskiego podpisanym przez dyrektora ds. medycznych OCZ Jarosława Iwaszkiewicza.
W czasie walki z pandemią ze środków własnych OCZ sfinansował instalację zbiornika na dodatkowe 3300 l tlenu ciekłego medycznego, w celu pełnego zabezpieczenia potrzeb szpitala oraz zwiększenia bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów.
Aparaty do radiodiagnostyki, jakimi dysponuje Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia są bardzo wyeksploatowane i nie zapewniają komfortu badań oraz bezpieczeństwa pacjentom. Co ważne, urządzenia te nie są własnością szpitala i ich dzierżawa generuje dodatkowe koszty, co powoduje znaczące obciążenia budżetu OCZ.
(…) Trudna sytuacja finansowa naszego szpitala powiatowego nie pozwala na szybką wymianę niezbędnego sprzętu. Tomograf komputerowy Siemens Brilliance 16 Air, którym obecnie dysponujemy, jest przestarzałym technologicznie aparatem szesnastorzędowym eksploatowanym w naszej pracowni już od ponad 11 lat. Natomiast stacjonarny aparat rtg do zdjęć płucno-kostnych Editor HFe 601 jest wykorzystywany w pracowni radiologicznej OCZ nieprzerwanie od 2005 roku. Widzimy również konieczność pilnego pozyskania aparatu rtg  przewoźnego, wykorzystywanego do diagnozowanie pacjentów izolowanych ze względu na zakażenie lub podejrzenia zakażenia wirusem Sars-CoV-2. Jego wymiana jest konieczna ze względu na długoletnią – dwudziestopięcioletnią – eksploatację i przestarzałą technologię. (…) nasza prośba jest podyktowana chęcią i pilną potrzebą zabezpieczenia pacjentom naszej placówki leczniczej jak najlepszej jakości diagnostyki, która powinna towarzyszyć ich pobytowi w nowoczesnym szpitalu. Obecnie posiadane aparaty do radiodiagnostyki nie spełniają tych warunków i nie gwarantują zachowania ciągłości badań – podkreśla w piśmie do ministra dyr. Jarosław Iwaszkiewicz.
Samorząd powiatowy oraz ostrzeszowskie Centrum Zdrowia nie posiadają wystarczających środków na zakup tych urządzeń w odpowiedniej klasie, dlatego zwrócono się z prośbą o pomoc i wsparcie do Ministra Zdrowia. www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia