Ogłoszenia
Stolarz Lempert

18 września był dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciu dniem szczególnym, bowiem świętowano jubileusz 75-lecia działalności jednostki.

 

Był 1 maja 1946 roku, kiedy to z inicjatywy Idziego Bronieckiego zorganizowano zebranie mające na celu utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopciu. Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla tego pomysłu i jednogłośnie podjęli uchwałę. Argumentem dla utworzenia miejscowej straży stał się fakt, że wioska była zabudowana przeważnie budynkami drewnianymi, krytymi słomą, o raczej zwartej zabudowie, przez co zachodziła obawa powstania pożarów zbiorowych. „Aby mieć przeto pewność natychmiastowej i skutecznej pomocy postanawia się zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną w Kopciu” – zapisano w dokumencie, którego treść podczas uroczystości przytaczała druhna, a zarazem sołtys Kopcia, Agnieszka Pośpieszyńska.
W krótkim czasie po podjęciu decyzji o utworzeniu OSP, przy dobrych chęciach osób pragnących zabezpieczyć mienie swoje i sąsiadów, zakupiono sikawkę strażacką; wybudowano też kapliczkę w Kopciu oraz remizę OSP. Tak jednostka przetrwała do dziś.
Jubileusz 75-lecia, który odbył się na placu przy sali OSP, a poprzedzony był mszą świętą w kościele parafialnym w Giżycach, zgromadził m. in. przedstawicieli samorządu oraz delegacje jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
Były gratulacje i życzenia realizacji planów i zamierzeń oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy. Okolicznościowy list wystosował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wicemarszałek podkreślił w nim, że 75-lecie jednostki jest świadectwem dobrze funkcjonującej organizacji społecznej, skupiającej ludzi gotowych nieść pomoc innym. W podobnym tonie wypowiadali się pozostali zaproszeni goście.
Dziękuję za Wasz trud, poświęcenie i ogromne zaangażowanie, jednocześnie życzę Wam wielu sił, dużo zdrowia i deklaruję ze swej strony pomoc i wsparcie – mówił burmistrz Maksymilian Ptak. Życzenia przekazali także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Bożena Klada i Jacek Gładysz, były naczelnik OSP w Kopciu Józef Sobczak oraz w imieniu jednostki OSP w Bukownicy, jej były prezes, obecnie pełniący obowiązki Prezesa Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Zygmunt Ambroży.
Po części oficjalnej odbył się festyn rodzinny. UMiG
Ogłoszenia
J3M