W ramach konsultacji między samorządami gminnym i wojewódzkim Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu rozmawiał z Wojciechem Jankowiakiem, wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego o przygotowaniach do dwóch inwestycjach na drodze wojewódzkiej nr 447: budowie obwodnicy miasta oraz przebudowie skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Cmentarną.

Ogłoszenia
Instal Grunt

Spotkanie konsultacyjne z udziałem marszałka Wojciecha Jankowiaka, burmistrza Henryka Zielińskiego oraz Lecha Janickiego, starosty ostrzeszowskiego odbyło się w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Rozmawiano o zaawansowaniu przygotowań do budowy obwodnicy Mikstatu oraz planowanej przebudowie skrzyżowania w centrum miasta (ulic Krakowskiej z Cmentarną), która jest konieczna m.in. ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa osób pielgrzymujących do Diecezjalnego Sanktuarium Św. Rocha w Mikstacie. – Z panem marszałkiem Wojciechem Jankowiakiem konsultujemy się regularnie w kwestii zadań realizowanych wspólnie przez naszej samorządy. Tym razem rozmawialiśmy o inwestycjach na drodze wojewódzkiej nr 447. Pan marszałek poinformował mnie, że w ramach przygotowań do budowy obwodnicy Mikstatu opracowywane są ekspertyzy i opinie konieczne do wydania decyzji środowiskowej, czyli istotnego dokumentu potrzebnego do wykonania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia prac drogowych. Rozmawialiśmy także o przebudowie newralgicznego w mieście skrzyżowania ulicy Krakowskiej z ulicą Cmentarną w ciągu drogi wojewódzkiej, czyli przy wjeździe do miasta od strony Ostrzeszowa i Antonina. Dyskutowaliśmy o warunkach brzegowych finansowania tej inwestycji, której realizację samorząd wojewódzki chce powierzyć naszej gminie jako inwestorowi zastępczemu – wyjaśnia Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. PK

Ogłoszenia
J3M