Ogłoszenia
Instal Grunt

W piątek, 1 października, w sali Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną odbył się Zwyczajny Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Grabowie nad Prosną. Zjazd, który dokonał wyboru nowych władz, podsumował także ubiegłą kadencję. Na czele nowego Zarządu stanął dh Paweł Ambroży, zaś funkcję Komendanta Gminnego Związku OSP RP powierzono dh Damianowi Idzikowskiemu.

Funkcję przewodniczącego zjazdu pełnił Mirosław Sznajder, zaś szczegółowe sprawozdanie z ubiegłej kadencji przedstawił pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Grabowie nad Prosną Zygmunt Ambroży, który także otworzył zjazd. Zebranie jednomyślnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Podczas posiedzenia zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Grabowie nad Prosną, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco:

Prezes Paweł Ambroży

Wiceprezes Marek Smardz

Wiceprezes Michał Biel

Komendant gminny Damian Idzikowski

Sekretarz Katarzyna Binczyk

Skarbnik Marek Krawczyk

Członkowie Prezydium: Rafał Janicki, Ireneusz Kozikowski, Jacek Kempa

Członkowie Zarządu: Krzysztof Czerniak, Mirosław Felich, Stanisław Janicki, Jacek Kosmala, Paweł Łuczak, Bogdan Nowak, Tomasz Pierucki, Jacek Puchała

Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący Kazimierz Kempa, Wiceprezes Dariusz Jasik, Sekretarz Ignacy Śmiatacz

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano też wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiatowych Związku OSP RP w Ostrzeszowie.

Goście Zjazdu: Burmistrz Maksymilian Ptak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Bielem w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę z nowo wybranymi władzami Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Grabowie nad Prosną. Podziękowania za codzienną współpracę z deklaracją współpracy złożył także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Tomasz Jabłoński.

Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań byłym prezesom jednostek OSP: Kazimierzowi Drogiemu (OSP Chlewo), Romanowi Stodolnemu (OSP Książenice) i Cezaremu Rachucie (OSP Marszałki). Te w imieniu samorządu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przekazali: Burmistrz Maksymilian Ptak i Przewodniczący Marcin Biel. Słowa wdzięczności skierowano też do ustępującego prezesa Zarządu Zygmunta Ambrożego. UMiG Grabów

Ogłoszenia
Salon Fryzjerski