Właściciele nieruchomości i tzw. środków transportowych muszą przygotować się na większe wydatki. Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Miejska w Ostrzeszowie podjęła uchwały, na mocy których od 1 stycznia 2024 roku o 9,5% zostaną podniesione stawki podatkowe.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Jak podano w uzasadnieniu, ma to związek ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku. Jak podkreślono, zaproponowane stawki spełniają wymogi ustawy, tzn. nie przekraczają stawek maksymalnych określonych obwieszczeniem Ministra Finansów. Wyższe stawki podatku od środków transportowych pozwolić mają na uzyskanie dodatkowych dochodów, które będą przeznaczone na pokrycie rosnących kosztów obligatoryjnych zadań Miasta i Gminy Ostrzeszów, w szczególności w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych. ŁŚ

fot. sxc.hu

 

Ogłoszenia
J3M