Od 1 maja w Wielkopolsce 36 nowych poradni specjalistycznych zacznie przyjmować pacjentów w ramach ubezpieczenia. Wśród nowych poradni są m.in. poradnie kardiologiczne, neurologiczne, urologiczne, leczenia bólu czy ginekologiczno-położnicze.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Od 1 maja wielkopolscy pacjenci będą mogli leczyć się w 36 nowo zakontraktowanych poradniach specjalistycznych na terenie całego województwa. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończył postępowania konkursowe prowadzone we wszystkich subregionach: poznańskim, pilskim, konińskim, kaliskim i leszczyńskim.

Regularnie analizujemy sytuację w Wielkopolsce i w tych miejscach, gdzie widzimy potrzebę zwiększenia dostępności do leczenia, ogłaszamy postępowania konkursowe. Zdarza się, że  z inicjatywą wychodzą przedstawiciele podmiotów, którzy chcą na przykład poszerzyć swoją ofertę o kolejne specjalizacje. Ważne jest dla nas uzupełnianie tzw. „białych plam” na mapie Wielkopolski, czyli otwieranie poradni w miejscu, gdzie do tej pory dostęp do danego specjalisty był ograniczony. Nasi pracownicy wykonują dużą pracę, żeby regularnie kontraktować kolejne placówki tam, gdzie są one potrzebne – tłumaczy Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ. – Wyłonione w ostatnich konkursach poradnie działają w zakresie kilkunastu specjalności. Wśród nich są m.in. kardiologia, ginekologia i położnictwo, neurologia, choroby wewnętrzne i chirurgia. Cieszę się również, że pacjenci zyskają szerszy dostęp do tak istotnej poradni, jak poradnia leczenia bólu.

W subregionie poznańskim zostaną podpisane umowy na 16 nowych poradni specjalistycznych. W subregionach pilskim i konińskim będzie ich po 6. Jedna mniej pojawi się w subregionie kaliskim, a 3 w leszczyńskim. Wiele spośród wyłonionych w ostatnich konkursach placówek będzie działało przy szpitalach, niektóre z nich przeznaczone są dla pacjentów wymagających opieki po leczeniu szpitalnym.

Te poradnie zaczną działać od 1 maja

W subregionie kaliskim:

 • w Kaliszu:
  • poradnia neurologiczna w Kaliszu przy ul. Obozowej 1 (Felicja Kędzierska-Rybiałek)
 • w Ostrzeszowie (Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia przy al. Wolności 4):
  • poradnia położniczo-ginekologiczna
  • poradnia chirurgii ogólnej
 • w Kępnie:
  • poradnia pediatryczna przy ul. Szpitalnej 7 (SPZOZ w Kępnie)
 • w Ostrowie Wielkopolskim:
  • poradnia preluksacyjna przy ul. Limanowskiego 20/22 (ZZOZ Ostrów Wielkopolski)

fot. sxc.hu

Ogłoszenia
J3M