Znacznej poprawie uległy warunki funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Doruchowie. Dzięki środkom przyznanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ofiarowanym przez prywatnych darczyńców możliwe stało się wyremontowanie kilku pracowni. Podsumowaniu przeprowadzonych prac i podziękowaniu za wsparcie przy ich realizacji służyła uroczystość zorganizowana we wtorek (26 września).

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama
Ogłoszenia
J3M