Gmina Mikstat wzbogaci się o 6,5 kilometra nowych dróg. Dzięki dofinansowaniu z Polskiego Ładu w wysokości 3 mln 752 tys. 500 zł zmodernizowany zostanie blisko 5-kilometrowy odcinek drogi w Komorowie oraz niespełna 1,5-kilometrowy  w  Kaliszkowicach Kaliskich. 

Ogłoszenia
Instal Grunt

Po kilku przetargach i twardych negocjacjach z potencjalnym wykonawcą w poniedziałek, 19 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Henryk Zielińskim, burmistrz Mikstatu oraz skarbnik Teresa Michalak podpisali z Pawłem Mocnym, przedstawicielem firmy Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek umowę na realizację najbardziej kosztownej inwestycji drogowej w historii mikstackiego samorządu. Jej realizacja pochłonie 4 mln 278 tys. 466 zł, z czego 3 mln 750 tys. 500 zł stanowi dotacja z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z umową całościowa przebudowa dwóch dróg gminnych: w Komorowie i Kaliszkowicach Kaliskich powinna być wykonana w ciągu 6 miesięcy.

Droga w Kaliszkowicach Kaliskich obejmuje odcinek o długości 1 472 mb. Nowa nawierzchnia asfaltowa będzie miała jezdnię o szerokości 3,5 m z dwoma mijankami o szerokości 5 m z zachowaniem widoczności. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem.

Drugie zadanie do wykonania to modernizacja drogi gminnej łączącej Komorów z Mikstatem Pustkowie.  Przebudowany zostanie odcinek blisko 5-kilometrowy: od drogi powiatowej Ostrzeszów –  Mikstat do „Chlebowej Chaty”. Aktualnie jezdnia od szerokości 3,5 do 5 m ma na dwóch odcinkach nawierzchnię asfaltową, a pozostałych z kruszywa (tłuczeń). Nowa nawierzchnia asfaltowa będzie miała na całej długości jezdnię o szerokość 5 metrów.

Razem z umową wykonawczą zostały podpisane protokoły przekazania wykonawcy przez inwestora terenu budowy. PK

Ogłoszenia
J3M