Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił kolejne edycje konkursów pod nazwą „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. Z oferty dotacyjnej mogą skorzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków dla samorządów trwa do 11 kwietnia, a dla organizacji  pozarządowych do 14 kwietnia. Pula środków wynosi 375 tys. zł.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

Już po raz trzeci Samorząd Województwa Wielkopolskiego wesprze lokalne samorządy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pomocową w zakresie dystrybucji  żywności terenie naszego województwa. W Wielkopolsce co roku marnuje się blisko 500 tys. ton żywności dlatego idea konkursu sprzyja wyrobieniu dobrych praktyk konsumenckich i ograniczeniu marnowaniu żywności. Konkursy „Wielkopolskie Jadłodzielnie” są bezpośrednim następstwem zapisów ujętych w „Programie ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Realizacja konkursów służy promocji niemarnowania żywności, kreowaniu społeczeństwa, które w sposób zrównoważony korzysta z zasobów oraz inspiracji do mądrego korzystania z żywności.

– W roku 2023 na dotacje związane z powstawaniem nowych Jadłodzielni Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy łącznie 375 tys. zł. Głównym celem konkursów jest  wsparcie inicjatyw mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce. W ramach poprzednich dwóch edycji tego zadania w Naszym regionie powstało i funkcjonuje 20 Jadłodzielni chroniąc ją przed wyrzuceniem i zmarnowaniem. Jadłodzielnie to także jedna z form niesienia wzajemnej pomocy wśród mieszkańców, które są alternatywą dla osób potrzebujących pomocy w trudnej sytuacji życiowej nie korzystających z innych form wsparcia.  – mówi Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na terenie województwa wielkopolskiego polegające na utworzeniu nowych Jadłodzielni lub doposażeniu Jadłodzielni utworzonych w latach 2021 -2022 w ramach konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. Dany wnioskodawca może złożyć  maksymalnie trzy wnioski, a każdy wniosek może obejmować tylko jedno przedsięwzięcie. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie wynosi nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł

W roku 2022 w ramach konkursu rozdysponowana została kwota blisko 291 tys. złotych. Powstało łącznie 11 Jadłodzielni w Rogoźnie, Wągrowcu, Słupcy, Rawiczu, Zdunach, Kępnie, Szamotułach, Swarzędzu, Dopiewie, Lesznie i Obornikach. Ponadto wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” w Poznaniu i otrzymało 25 tys. zł dofinansowania.

Termin składania wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego upływa  11 kwietnia 2023 a dla organizacji pozarządowych – 14 kwietnia 2023 r.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków określone zostały w regulaminach konkursów dostępnych na stronie. www.umww.pl/ departamenty/Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Program ograniczania i marnotrawstwa strat żywności/Wielkopolskie Jadłodzielnie , na stronie – www.wielkopolskiewici.pl oraz w generatorze Witkac.pl.

Szczegółowych informacji nt. konkursów „Wielkopolskie Jadłodzielnie” i  „Wielkopolskie Jadłodzielnie (NGO)” udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:00 pod numerami telefonów: +48 (61) 626 65 38 lub +48 (61) 626 65 36. BZ

Ogłoszenia
J3M