OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ogłoszenia
Instal Grunt

Rozpoczęła się dwudziesta pierwsza edycja konkursu Wielkopolski Rolnik Roku organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – wyjątkowym w skali kraju i największym w regionie przedsięwzięciu promującym wielkopolskie rolnictwo.

Do udziału zapraszani są rolnicy, którzy wyróżniają się prowadzoną działalnością, odnoszą sukcesy związane z produkcją rolną, zastosowaniem nowoczesnych technologii i dbałością o ekologię, a przy tym odznaczają się aktywnością, działając na rzecz lokalnych społeczności. W Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku mogą uczestniczyć rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat i są producentami: rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej oraz przetworzonej, warzyw, owoców i roślin ozdobnych, materiału hodowlanego i zarodowego, materiału siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, statuetkę Siewcy, a także nagrody finansowe, które są wręczane podczas uroczystej Gali.

Organizowana w tym roku 21. edycja plebiscytu Wielkopolskiego Rolnika Roku to doskonała okazja, by wyróżnić najbardziej aktywnych i wyróżniających się rolników z wielkopolski. Rolnicy mimo trwającej pandemii codziennie, nie bacząc na rozmaite przeciwności, dbają o swoje stada zwierząt i plantacje upraw dążąc do tego, by na polskich stołach niczego nie zabrakło. Samorząd Województwa Wielkopolskiego mając na uwadze znaczący wpływ rolnictwa na kształt całej Wielkopolski nieustannie wspiera liczne inicjatywy na terenach wiejskich realizując program Wielkopolska Odnowa Wsi, Dożynki Wielkopolskie, a także realizując projekty i inwestycje ze środków unijnych. Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku, w którym nagradzani są najlepsi rolnicy co roku pokazuje stale rosnący poziom rozwoju wielkopolskiego rolnictwa  na arenie krajowej i międzynarodowej mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Wyboru najlepszych rolników w regionie dokonuje powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu, która posługując się kryteriami oraz obiektywną i wszechstronną oceną wizytuje zgłoszone do konkursu gospodarstwa  i kwalifikuje do grupy nominowanych i laureatów. Na podstawie oceny i rekomendacji Kapituły Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje uczestnikom konkursu nagrody i wyróżnienia. Gospodarstwa rolne do uczestnictwa w Konkursie mogą  być rekomendowane przez  burmistrzów i wójtów, prezydentów miast, starostów, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, związki branżowe rolników, organizacje społeczno–zawodowe rolników oraz rolników, przedsiębiorców produkcji rolnej, przetwórstwa żywności i pasz.

W ciągu minionych dwudziestu edycji w Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku uczestniczyło ponad 1200 rolników z całego województwa, a najważniejszą nagrodę – statuetkę Siewcy oraz tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku, otrzymało łącznie 195 rolników z naszego regionu.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz ankiety konkursowej, które należy przesłać do dnia 31.05.2021r. na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Tel.61/626-65-20 lub 61/626-65-00  e-mail: wrr@umww.pl.

Ogłoszenia