Medalami za Długoletnią Służbę i Krzyżem Zasługi wyróżniono pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną. Odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 30 marca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i społecznej w służbie Państwa Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono:

Małgorzatę Dembek – inspektor ds. planowania i gospodarki przestrzennej

Teresę Siedlecką – inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Grażynę Stodolną – inspektor ds. gospodarki gruntami

Dodatkowo, Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniono Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną Grażynę Mazurkiewicz.

Odznaczenia nadano na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Maksymiliana Ptaka, który także uczestniczył w środowej uroczystości.

Gratulujemy! UMiG Grabów

Ogłoszenia
Soft-DC KOMPUTERY