„NASZ LAS – międzypokoleniowa adaptacja wizualna oraz publikacja książkowa dotycząca zrównoważonego zarządzania zasobami przyrody w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych” – projekt pod takim właśnie hasłem realizuje obecnie Nadleśnictwo Przedborów. Jego cele to edukacja ekologiczna, a także stworzenie dzieciom i ich rodzicom okazji do wspólnej, kreatywnej zabawy z dźwiękiem i plastyką.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

fot. Stanisław Kulawiak

Ogłoszenia
J3M