Powiat ostrzeszowski otrzymał promesę na 80-procentowe dofinansowanie do inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie dwóch przejść dla pieszych na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie. Ruszył już przetarg mający wyłonić wykonawcę zadania.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

Na swoim ostatnim posiedzeniu Rada Powiatu podjęła uchwały, na mocy których przedsięwzięcie wpisane zostało do tegorocznego budżetu, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej. Aby otrzymać wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trzeba bowiem przystąpić do prac jeszcze w bieżącym roku i kontynuować je w przyszłym.
W tym roku, po rozmowie z Urzędem Wojewódzkim, mamy wbić łopatę – wyjaśniał kierownik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi Wiesław Dombek. – Zasada jest taka sama, jak w przypadku drogi na Mikstat. Mieliśmy rozpocząć roboty, a płatności będą w przyszłym roku. Dziwnie byłoby wprowadzać zadanie bez kwoty, więc na ten rok wpisaliśmy po pięć tysięcy złotych na obydwa te zadania.

Inwestycja ma za zadanie przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu nr 5. W pierwszym przypadku dojdzie też do przebudowy skrzyżowania z ulicą Sportową.
Będzie to wyniesione przejście dla pieszych, będzie radarowy wyświetlacz prędkości, bo za to możemy dostać punkty – podkreślił W. Dombek. – Będzie też doświetlenie dwóch przejść, na ul. Sportowej przy naszej drodze, przejścia na ul. Łąkowej do szkoły.

Dodatkowo planuje się wymianę chodników przy szkole i przedszkolu. Zdaniem przewodniczącego Rady Powiatu Tomasz Maciejewski remontowi powinna zostać poddana także nawierzchnia jezdni. Niestety ten element powiat musiałby już sfinansować z własnej kieszeni.
To jest tak ważna droga w Ostrzeszowie, przy szkole i przy przedszkolu, że aż się o to prosi. Tam jest naprawdę niebezpiecznie – argumentował przewodniczący. – Targowisko, wyjazd z dużego osiedla.
Starosta Lech Janicki przekonywał jednak, że w sposób znaczący zwiększyłoby to koszty całego przedsięwzięcia.
To nie jest kwestia samej nawierzchni – zaznaczył. – Tam należałoby zrobić generalny remont tego, co jest w pasie drogowym, czyli, nawet jeśli będzie chodnik, następnym etapem powinna być wymiana wszystkich krawężników, a dopiero potem nawierzchni. Krawężniki są tam  totalnie zwichrowane. To jest spora robota za kilkaset tysięcy złotych.
Radna Małgorzata Szymoniak-Staniszewska zwracała z kolei uwagę na potrzebę wyposażenia skrzyżowania Łąkowej ze Sportową w sygnalizację świetlną. Tego wątku już nie kontynuowano. Należy dodać, że przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowej i Sportowej kosztować będzie 470.000 złotych, przy dofinansowaniu wynoszącym 376.000 złotych. 235.000 złotych to natomiast kwota nakładów na poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Przedszkolu nr 5. Tu dotacja wynieść ma 188.000 złotych. ŁŚ

Ogłoszenia
J3M