Beata Lewandowska została nowym sołtysem sołectwa Myje w gminie Ostrzeszów. Dotychczasowy sołtys – Sławomir Michalak – nie kandydował do tej funkcji.

Ogłoszenia
Instal Grunt

9 maja odbyło się pierwsze z dwudziestu zaplanowanych zebrań wyborczych w sołectwach. Mieszkańcy miejscowości Myje i Potaśnia wybrali nowego sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. W zebraniu wzięły udział 73 osoby uprawnione do głosowania. Do funkcji sołtysa pretendowały dwie panie: Beata Lewandowska oraz Sara Pawlińska. W drodze tajnego głosowania wygrała pierwsza z nich. Do Rady Sołeckiej, która będzie wspierała sołtysa w jego działaniach, weszły następujące osoby: Jarosław Bierczyński, Radosław Jeziorny, Kacper Kiczka, Teresa Ławicka, Aneta Szadkowska i Katarzyna Szadkowska. Kolejne zebrania wyborcze w sołectwach już niebawem. Najbliższe z nich odbędą się 14 maja (Kuźniki), 15 maja (Jesiona), 16 maja (Bledzianów) oraz 17 maja (Szklarka Myślniewska). www.ostrzeszow.pl

Ogłoszenia
J3M