Jezdnia ma 5 metrów szerokości. Na całej długości położony został nowy asfalt. Usypano i utwardzono pobocza po obu stronach drogi. Do wykonania pozostały tylko drobne poprawki i prace kosmetyczne. Droga Gminna z Biskupic Zabarycznych do Kaliszkowic Ołobockich jest już zmodernizowana i przejezdna na całej długości.

Ogłoszenia
Wawrzyniak reklama

W piątek, 24 września br. na drodze w Biskupicach Zabarycznych spotkali się samorządowcy z poseł Katarzyna Sójką, która wspiera gminę w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy rządowych na nasze inwestycje. – Mieszkańcy, przede wszystkim Biskupic Zabarycznych, od kilku lat zabiegali o remont tej drogi, która zwłaszcza na odcinku pierwszych kilkuset metrów od skrzyżowania z drogą powiatową przy szkole w kierunku na Kaliszkowice była już w bardzo złym stanie. Dalsze łatanie dziur po każdej zimie nie miało już sensu – przyznaje Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. – Modernizacja była konieczna i została dobrze wykonana. Mówimy oczywiście o określonym standardzie drogi gminnej. W kilku miejscach, do których jako inwestor zgłaszaliśmy uwagi, zostaną wykonane drobne poprawki – mówi Tomasz Maciejewski, kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej I Ochrony Środowiska w UMiG Mikstat.

Po modernizacji na całej długości droga gminna numer G832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie ma asfaltową nawierzchnię o szerokości 5 metrów. Na tę inwestycję samorząd mikstacki pozyskał dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 581 216 zł, natomiast gmina z własnego budżetu musiała dołożyć taką samą kwotę (całe zadanie kosztowało 1 mln 162 tys. 433 zł). UMiG Mikstat

Ogłoszenia
J3M