Kolejny odcinek drogi gminnej w Kaliszkowicach Kaliskich zmodernizuje wybrana w przetargu ostrzeszowska firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Inwestycja w 80 procentach zostanie sfinansowana ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace mają się rozpocząć w maju.

Ogłoszenia
Stolarz Lempert

We wtorek, 26 marca br. Henryk Zieliński – burmistrz Mikstatu podpisał z przedstawicielami wykonawcy: Andrzejem Krowickim – prezesem PRDM i Tomaszem Krowickim – wiceprezesem PRDM umowę w sprawie „Przebudowy drogi gminnej G832549 Kaliszkowice Kaliskiej”.

Koszt realizacji zadania to 691 514,61 zł – 80 % kosztów pokryje dotacja z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20 % gmina musi wyłożyć z własnego budżetu. Modernizacja dotyczy niespełna kilometrowego odcinka (w pobliżu wieży telekomunikacyjnej), który otrzyma nową nawierzchnię asfaltową. Zgodnie z umową prace powinny być wykonane w ciągu 6 miesięcy. PK

Ogłoszenia
J3M