Od 5 marca, decyzją wojewody wielkopolskiego, Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia musi zapewnić 2 łóżka obserwacyjne dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 29 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Ogłoszenia
Instal Grunt

www.powiatostrzeszowski.pl

Ogłoszenia